soja ratiya

soja ratiya
savera aata hoga
agar tu jaagti mil gayi to
daantega aur bhaga dega tujhe..

No comments: